Όροι χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο ανεξαιρέτως το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) σε αυτά των διακριτικών των τίτλων, των σημάτων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης μας (TWOSCOOPS) και προστατεύονται σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και βάσει των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται επομένως ρητά η οποιασδήποτε φύσεως περαιτέρω επεξεργασία και χρήση του περιεχομένου και των δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (ενδεικτικά αναφέρονται : η αντιγραφή τους, η μεταφορά τους, η δημιουργία εργασίας / project με βάση αυτά, η αναπαραγωγή τους, η επανέκδοση τους, η φόρτωση τους, η ανακοίνωση τους, η διάδοση τους, η μετάδοση τους, η οποιαδήποτε άλλη χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς κλπ.), καθώς επίσης, απαγορεύεται ρητά η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατ’ εξαίρεση, η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση του περιεχομένου και των δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της TWO SCOOPS.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα TWO SCOOPS ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης μας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τις λοιπές σχετικές διατάξεις νόμου. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανέναν απολύτως τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία των πελατών / χρηστών (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας ή εν γένει διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, στοιχεία χρέωσης αν τυχόν είναι διαφορετικά από τα προαναφερθέντα, περιεχόμενο εκάστοτε συναλλαγής, ιστορικό συναλλαγών, τηλέφωνο επικοινωνίας και όσα άλλα στοιχεία ζητούνται ή στο μέλλον θα ζητούνται στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα), καθώς επίσης, οι συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρούνται απόρρητα.

Η TWOSCOOPS, που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα  www.twoscoops.gr , δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιονδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Οι πελάτες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την TWOSCOOPS συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες των συναλλαγών τους, για τη βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης μας, αλλά και για ενδεχόμενη μελλοντική επικοινωνία της επιχείρησης μαζί τους για την προβολή προϊόντων και προωθητικών ενεργειών σε αυτούς κτλ. Άλλωστε, η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνιστά ανεπιφύλακτη συμφωνία με όλα όσα εν γένει αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα μας και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προσεχτική μελέτη αυτών από τους πελάτες πριν τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται αποκλειστικά και υπεύθυνα από την TWOSCOOPS. Στο παρόν σημείο αναφέρεται ότι οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της TWOSCOOPS αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ’ αποστάσεως και διέπονται από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξ’ ου και οι πελάτες πρέπει να έχουν σχετική δικαιοπρακτική ικανότητα, άλλως, η TWOSCOOPS, αφενός μεν, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εφόσον συναλλαγεί με άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, αφετέρου δε, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της.

Η TWOSCOOPS διασφαλίζει ότι ο κάθε πελάτης της, όποτε το αιτηθεί, δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα και αν θεωρεί ότι κάποια από τα προσωπικά του στοιχεία είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, καθώς επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους χωρίς καμία καθυστέρηση ή τη μη χρήση τους για τους προωθητικούς μόνο λόγους της επιχείρησης (π.χ. αποστολή προς το χρήστη διαφημιστικών για νέα προϊόντα, εκπτώσεων, εν γένει προωθητικών ενεργειών κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, κάθε πελάτης δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα σχετικά δικαιώματα του, που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εν γένει από την εθνική μας νομοθεσία. Μέχρι τότε όμως, η τήρηση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών στα ως άνω αναφερόμενα πλαίσια, είναι απολύτως νόμιμη από τη TWOSCOOPS.